ایجاد سامانه گمرک و نحوه دریافت کد انبار و یا شناسه انبار در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالاها

طبق نامه شماره 120/1818578 مورخ 98/02/07  سازمان محترم صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص ایجاد سامانه گمرک و نحوه دریافت کد انبار و یا شناسه انبار ، 
 با توجه به  اینکه سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا   
 www.nwms.ir  
صرفا جهت صدور بارنامه های الکترونیکی و پیشگیری و مبارزه با احتکار و قاچاق کالاهای مشمول ایجاد گردیده است ، هیچگونه کد انبار و یا شناسه انبار از این سامانه صادر نمی گردد . در صورت مراجعه افراد به ساانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص به آدرس الکترونیکی 
www.wms.irica.co 
معرفی گردد . 
ضمنا در صورت هر گونه سوال در موضوع مذکور از کارشناس مربوطه گمرک آقای لمعی با شماره  32223063 تماس و راهنمایی حاصل شود .