طرح بسیج ملی کنترل فشار خون

بر اساس نامه مرکز بهداشت محترم شماره یک مشهد ،  مبنی بر آغاز طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا از تاریخ 27/2/98  همزمان با روز جهانی کنترل فشار خون
کلیه افراد بالای 30 سال میتوانند جهت شرکت در طرح سنجش فشار خون بالا به پایگاههای ثابت و سیار و مراکز خدمات جامع سلامت نزدیک محل سکونت یا محل کار مراجعه نمایند .