آغاز ثبت نام سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر و بنگاههای اقتصادی اشتغالزا

طبق نامه شماره 8126/63/38 مورخ 98/03/18  استانداری محترم استان خراسان رضوی در خصوص آغاز ثبت نام سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر و بنگاههای اقتصادی اشتغالزا با تکیه بر نوآوری 
قابل توجه فعالین اقتصادی و کارآفرینان برتر : 
در صورت تمایل با مراجعه به سایت  :
www.karafarinanebartar.ir 
نسبت به ثبت نام کارگاه خود تا پایان تیر ماه سال جاری اقدام فرمایید . 
در صورت نیاز به راهنمایی جناب آقای مشرفی به عنوان رابط اتاق اصناف مشهد پاسخگو خواهند بود . 
شماره تماس اتاق اصناف مشهد 
37269970