ساعات کاری اتحادیه در 24 و 28 اردیبهشت

به اطلاع اعضای محترم اتحادیه و همشهریان گرامی میرساند برابر مصوبه هیات دولت ، ساعت کاری اتحادیه در روزهای چهارشنبه 24 اردیبهشت و یکشنبه 28 اردیبهشت  از ساعت 9/30 صبح الی 13/30 می باشد .