ابلاغ مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر تمدید ضرایب ارزش افزوده رسته های صنفی برای سال 1399

مصوبه نوزدهمین جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا مورخ  ۳۱/ ۲/ ۹۹ 
پیرو دستورالعمل های موضوع بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸
موضوع تعیین ضریب مالیات بر ارزش افزوده برخی از فعالیت های صنفی ،
نظر به اینکه مطابق مصوبات جلسه که به تایید ریاست محترم جمهور رسیده است
 (( ضرایب ارزش افزوده رسته های صنفی بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ به مدت یک سال
تا پایان سال ۹۹ تمدید میشود )) 
لذا ضرایب تعیین شده گروههای مزبور که به پیشنهاد سازمان به تایید وزیر محترم وزارت متبوع نیز رسیده است عینا با رعایت دستورالعمل های یاد شده برای سال ۹۹ نیز لازم الاجرا خواهد بود .