آخرین اخبار ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص برگزاری مجالس

طبق سخنان ریاست جمهوری محترم در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا 
همچنان برگزاری مجالس عروسی و عزاداری که باعث تجمع افراد میگردد ممنوع و
بازگشایی واحدهای صنفی مذکور منوط به اعلام وزارت بهداشت می باشد .