شیوه نامه پرداخت تسهیلات ویژه واحدهای صنفی آسیب دبده از کرونا ویروس

طبق نامه اتاق اصناف محترم رسته های اعلام شده مشمول دریافت تسهیلات بنگاههای آسیب دیده از ویروس کرونا ، شایسته است اعضای محترم اتحادیه و رسته های تحت پوشش دارای شرایط ذکر شده ، از طریق مراجعه به سایت زیر حداکثر تا آخر خرداد ماه سال جاری نسبت به ثبت مشخصات واحد صنفی خود اقدام نمایند . 
www.kara.mcls.gov.ir