ممنوعیت برگزاری مراسم در اولین روزهای سال نو

بر اساس بخشنامه شماره 1400/7319 مورخ 1400/01/14 معاونت محترم امور بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی مشهد با توجه به قرار گرفتن شهرستان های مشهد، طرقبه و شاندیز در وضعیت نارنجی شیوع بیماری کرونا، فعالیت تالارهای پذیرایی ممنوع اعلام گردید.