درباره اتحادیه

اتحادیه صنف تالارهای پذیرایی مشهد 
 
 : سال تاسیس اتحادیه   1372
شامل واحدهای صنفی تالارهای پذیرایی شهر مشهد 
 
رئیس اتحادیه از بدو تاسیس اتحادیه جناب آقای ابراهیم کاردیده حقیقی 
 
در طول این سالها رسته های دیگری نیز به اتحادیه افزوده شد و در حال حاضر در رسته های زیر پروانه کسب صادر میگردد :
تالار پذیرایی 
باغسرا و باغ تالار 
مزون کرایه سفره و  لوازم  عقد و عروسی  
دفاتر تشریفات و خدمات برگزاری مجالس 
کرایه ظروف  و لوازم برگزاری مجالس ( کرایه چی
 
آخرین انتخابات اتحادیه  21 نیر ماه 1394 برگزار گردید و اعضای هیات مدیره اتحادیه در حال حاضر به شرح زیر می باشد
 
ابراهیم کاردیده حقیقی - رئیس 
رضا مرتضوی نجف آباد - نایب رییس اول 
اصغر کریم نژاد - نایب رییس دوم 
مصطفی حقیقت فر - خزانه دار 
ناصر عابدین زاده - دبیر 
مصطفی اسماعیلی - بازرس هیات مدیره  
 
پرسنل شاغل در اتحادیه 
 
عاطفه لؤلؤ - مدیر اجرائی 
سکینه رضا زاده -  حسابدار 
امیر فاطمیان - بازرس 
 
ساعات کار اتحادیه در ایام هفته 
از شنبه تا چهارشنبه  از   7/30صبح الی 13/30  
پنجشنبه ها از 7/30صبح الی 12/30