شکایت
 
 
 همشهریان گرامی میتوانند در صورت بروز هر گونه مشکل در برگزاری مجلس  و یا د ر صورت نارضایتی از واحدهای صنفی تحت  .پوشش  این اتحادیه جهت طرح شکایت به آدرس اینترنتی
مراجعه ، در قسمت ثبت شکایت پس از تکمیل فرم کد رهگیری مربوطه را یادداشت و پس از ثبت نهایی کد رهگیری را از  طریق شماره تماس 05138411081 داخلی 1 به اتحادیه اعلام فرمایند.                                          
 
 
  جلسه های رسیدگی به شکایت در محل اتحادیه و هر هفته روزهای چهارشنبه با حضور اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایت برگزار می گردد