راهنمای ثبت نام


  :متقاضیان گرامی میتوانند جهت درخواست پروانه کسب از این اتحادیه  به سایت
 .مراجعه و از قسمت  صدور پروانه های صنفی  در صفحه اصلی اقدام نمایند . 
   متقاضیان عزیز میبایست در ابتدا با شماره تلفنی که با کد ملی فرد یکسان میباشد نسبت به ثبت نام اقدام و پس از دریافت کلمه عبور به پروفایل شخصی خود وارد شده و مراحل ثبت درخواست را تکمیل و اسکن مدارک مورد نیاز از قبیل عکس پرسنلی متقاضی ، سند مالکیت تا اجاره نامه به نام متقاضی ، مدرک تحصیلی را با فرمت خواسته شده بارگذاری نموده و ثبت نهایی را درخواست نمایند.  
کلیه مدارک با فرمت jpeg و حجم کمتر از 120 کیلو بایت باید بارگذاری شوند.
دقت نمایید که مجموع حجم کلیه مدارک باید از 4 مگابایت کمتر باشد