فراخوان جذب امریه سربازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

پیرو نامه وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع مرحله چهارم فراخوان  جذب امریه سربازی به استحضار میرساند مرحله پنجم فراخوان این طرح  از ساعت 12 ظهر مورخ 98/5/2  لغایت 98/5/11 در سامانه  مستقر  در سایت  اطلاع رسانی وزارت به نشانی 

www.ict.gov.ir 
فعال  گردیده است .    کلیه مراحل ثبت نام ارزیابی و پیگیری از طریق سامانه یاد شده انجام پذیرفته  و مهلت ثبت نام در فراخوان قابل تمدید نمی باشد .