راه اندازی سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قابل توجه اعضا محترم اتحادیه بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضا میرساند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور پاسداشت زبان فارسی و همچنین تسهیل در پاسخگویی و جلوگیری از مراجعه حضوری متقاضیان اقدام به راه اندازی سامانه به آدرس www.sardarasnaf.ir نموده است. متقاضیان می توانند با توجه به ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات غیر فارسی ، نسبت به ثبت نام و ارائه طرح سر درب واحدصنفی خود از طریق این سامانه اقدام نمایند.