تداوم ممنوعیت برگزاری مجالس در تالارها و باغسراها

پیرو جلسات متعدد برگزار شده در خصوص بازگشایی و آغاز فعالیت واحدهای صنفی تالارهای پذیرایی و باغسرا به اطلاع میرساند علی رغم ارائه طرح و پروتکل بهداشتی به ستاد استانی مبارزه با بیماری کرونا جهت تصمیم گیری نهایی تاکنون هیچگونه مصوبه ای مبنی بر بازگشایی واحد های صنفی به این اتحادیه واصل نگردیده است . 
در صورت اتخاذ هر گونه تصمیم جدید در این خصوص موضوع در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد .