اعضا تحت پوشش
رسته نام مدیریت آدرس تلغن
باغسرا و تالار تابستاني عسل سيد هاشم آقايي جاده فردوسي، چهار برج، جاده شافيل ، پيچ سوم 36780292
باغسرا و تالار تابستاني رويا غلامرضا کاظمي جاده قوچان ،نرسيده به سه راه فردوسي، خيابان گلستان،خيابان بوستان شرقي 35433900
باغسرا و تالار تابستاني باغسراي شوکران زهرا رشيدي عراق جاده آرامگاه فردوسي، ابتداي چهار برج روستاي شافيل 36780098
باغسرا و تالار تابستاني فردوسي حسين برومند سه راهي فردوسي به سمت آرامگاه، بين کوچه اول و دوم 37299014
باغسرا و تالار تابستاني صدف مصطفي اسماعيلي جاده آرامگاه فردوسي، کوچه دوم سمت چپ،اول جاده شافيل 9155002204
باغسرا و تالار تابستاني اطلسي عباس غفوريان نوروزي کيلومتر 20 جاده سنتو - دور برگردان خرابه امين پشت شرکت صدف پلاستيک 32465916
باغسرا و تالار تابستاني مهرگان علی مصطفوی قرقی جاده سیمان حکمت 87 جاده روستای برقی 09153064602
باغسرا و تالار تابستاني تکریم عیسی تکریمی سه راه فردوسی شاهنامه 36 36781210
باغسرا و تالار تابستاني میزبان محمد سابقی فر بزرگراه آسیایی دوربرگردان منزل آباد بعد از پمپ بنزین 36515881
باغسرا و تالار تابستاني پاسارگاد سید جواد موسوی بلوار آزادی آزادی 131 36512374
باغسرا و تالار تابستاني حاتم مسعود حاتمی انتهای بلوار طبرسی جاده تبادکام نبش بیست متری تلاش 09151212270
باغسرا و تالار تابستاني قصر امین احمد فتحه درآبد جاده کلات کیلومتر 9 بعد از پاسگاه خلق آباد 09154221263
باغسرا و تالار تابستاني ملک سلیمان علی آردی کیلومتر 12 جاده میامی 09155137859
باغسرا و تالار تابستاني جام جم سيد رضا مرتضوي نجف آبادي جاده سنتو-بين آزادي 107و 109-باغسراي جام جم 36670278
باغسرا و تالار تابستاني باغسرا پاژ محمدرسول کريمي جاده سنتو-سه راه فردوسي- خيابان گلستان 8 35423747
باغسرا و تالار تابستاني ارديبهشت علي خدادادي کيلومتر20 جاده سنتو مقابل کارخانه خانه سازي 35420557
باغسرا و تالار تابستاني کوروش محمدعلي صابري نرسيده به پاسگاه کاظم آباد - سمت راست خيابان بوستان کوچه قيطريه سمت راست مقابل قيطريه 2 9155142395
باغسرا و تالار تابستاني نيکدل فاطمه غفوري مقدم جاده کلات - سه راهي سد کارده و کلات روستاي فاز 9151110050
باغسرا و تالار تابستاني گنج قارون مجيد رباني محمدآبادي جاده ارامگاه فردوسي سر پل سمت راست حاشيه روستاي اسفندياني 36788231
باغسرا و تالار تابستاني هيراد چراغعلي صابري اندرزي بلوار توس - توس 39 - خيابان گلستان 36910093
باغسرا و تالار تابستاني خاطره معصومه ظريف يوسفيان جاده سنتو آزادي 95بعد از مخابرات 36660201
باغسرا و تالار تابستاني مهرداد موسي صمدي قرقي جاده سيمان بعد از قرقي سمت راست جاده برقي سمت راست 9155117974
باغسرا و تالار تابستاني کيميا علي خدامي بلوار توس 33 جنب پل 36907201
باغسرا و تالار تابستاني ونيز سلطان اقنوم بزرگراه آسيايي نرسيده به سه راه فردوسي مقابل بيمارستان طالقاني 35423360
باغسرا و تالار تابستاني بهاران سيد مهدي سيد حسيني جاده تبادکان - بلوار پنجتن - جنب آما بتن 9151110017
باغسرا و تالار تابستاني شايان محسن همتي شريف زاده کيلومتر 9 جاده کلات روستاي درابد امام 9198252006
باغسرا و تالار تابستاني خوشبختي جواد بهزادي جاده سنتوبعدازچهارفصل- مقابل کارخانه به صبا-کوي آزادي قطعه 10 9151140934
باغسرا و تالار تابستاني کیارش سیدرضا جوادی خواجه ربیع خیابان یوسف زاده انتهای یوسف زاده 22 37421745
باغسرا و تالار تابستاني زنبق محمد عسگری بلوار میثاق میثاق 38 بین تقویه 8 و 10 36232326
باغسرا و تالار تابستاني ملک جواد مجرد نرسیده به سه راه فردوسی شهرک گلستان گلستان 9 09153096763
باغسرا و تالار تابستاني تخت جمشید قربانعلی قربانی جاده سیمان خیابان حکمت روستای برقی خیابان قائم 09151145242
باغسرا و تالار تابستاني کاخ همایون علی دستوار خادم آباد جاده میامی بعد از روستای خادم آباد 09155042051
باغسرا و تالار تابستاني آبشار محمد جواد اسدی بلوار توس انتهای توس 33 خیابان اقاقیا 2 09158127300
باغسرا و تالار تابستاني یکتا عباس عصارزاده انتهای بلوار طبرسی شمالی میدان پنجتن سمت چپ بعد از پل کشف 32486610
باغسرا و تالار تابستاني شباهنگ محمد حسن زاده بلوار آزادی آزادی 195 خیابان گلستان 3 35424223
باغسرا و تالار تابستاني آپادانا سعید اولیایی خین عرب چراغچی 53 بین طرح چی 28 و 30 09151174315
باغسرا و تالار تابستاني قصر نیایش مصطفی ابراهیم زاده جاده قدیم قوچان بعد از کاشی فیروزه نرسیده به چهار فصل 32672424
باغسرا و تالار تابستاني پرهام سعید سجادی جاده کلات بعد از روستای فرخد 09155005196
باغسرا و تالار تابستاني باغسرای طوس غلامعلی بیت الامانی بزرگراه آسیایی ، روح آباد - چهارفصل - خیابان آزادی8 09151110405