اعضا تحت پوشش
رسته نام مدیریت آدرس تلغن
کرایه ظروف و لوازم مجالس (کرایه چی) ستاره کاظم حیدری مهرآباد 10 متری اباذر جنب دکه تلفن پلاک 2 32593622
کرایه ظروف و لوازم مجالس (کرایه چی) مهدی حسین یعقوبی بلوار حر عاملی بین حر 102 و 104 33965478
کرایه ظروف و لوازم مجالس (کرایه چی) احسان امیر اصل تبسیان آبو برق مقابل خیابان ویلا پ 176 38686469
کرایه ظروف و لوازم مجالس (کرایه چی) ستاره شب حسن رمضی جونوش بلوار صارمی بین صارمی 12 و 14 پلاک 38 38819597
کرایه ظروف و لوازم مجالس (کرایه چی) حسینی مهدی حسینی سرچشمه گلشهر میدان دوم 12 متری نامجو پلاک 100 32584703
کرایه ظروف و لوازم مجالس (کرایه چی) جلائیان عباسعلی جلائیان مطهری جنوبی مقابل دبیرستان فرازی پلاک 153 37272194
کرایه ظروف و لوازم مجالس (کرایه چی) ستار حسینعلی ستار گلشهر گلریز 22 پلاک 11/9 32582143
کرایه ظروف و لوازم مجالس (کرایه چی) نجیبان مهدی نجیبان نوقاب بلوار مجلسی نبش مجلسی شرقی 4 پلاک 32 32718636
کرایه ظروف و لوازم مجالس (کرایه چی) سجاد هادی اسعدی بلوار سجاد نبش دستغیب 16 پلاک 348 37686507
کرایه ظروف و لوازم مجالس (کرایه چی) احمدی حسین احمدی بلوار پیروزی مقابل فکوری 6 پلاک 352 38938126
کرایه ظروف و لوازم مجالس (کرایه چی) جعفری حسین جعفری بجد جاده قدیم قوچان بین دوست آباد 8 و 10 36777228
کرایه ظروف و لوازم مجالس (کرایه چی) عابدی رضا عابدی فدیهه جاده سیمان همت آباد مقابل میدان شهید غلامی 32424747
کرایه ظروف و لوازم مجالس (کرایه چی) میلاد مسعود قویدل طلاب بین چهارراه مجلسی و چهارراه سیلو پلاک 679 32726185
کرایه ظروف و لوازم مجالس (کرایه چی) محمد حسینی حجت محمد حسینی بلوار پیروزی بلوار رضوی بین رضوی 38 و 40 38783681
کرایه ظروف و لوازم مجالس (کرایه چی) ماهان حسین بابایی فلسطین 19 پلاک 91 38456412
کرایه ظروف و لوازم مجالس (کرایه چی) ممتاز غلامرضا راستگو بلوار توس بین توس 79 و 81 0513665200
کرایه ظروف و لوازم مجالس (کرایه چی) آل رضا سیدشهاب الدین خوشدل آل علی بلوار پیروزی بین پیروزی 34 و 36 05138827882